Simed – Produkty dla Mamy i Dziecka logo Konto

Zwroty i wymiana

Reklamacje i Zwroty

1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, Klient ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe (pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki).

2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, uszkodzenia opakowania lub jej zawartości, Klient powinien odmówić przyjęcia paczki z podaniem przyczyn odmowy na liście przewozowym.

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np. nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

4.Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

6. Przed wysłaniem produktu do reklamacji prosimy o kontakt z obsługą naszego sklepu w celu ustalenia szczegółów reklamacji.

7. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres:

Simed P.P.H, ul. Estrady 130, 01-932 Warszawa

Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy towar będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT) oraz „Protokołem zwrotu towaru”, z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

Protokół zwrotu towaru: POBIERZ TUTAJ

9. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt. 8, sklep po otrzymaniu zwracanego towaru lub otrzymaniu potwierdzenia jego odesłania w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności wraz z kosztami przesyłki na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Zwrot należności do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.