Produkty dla Mamy i Dziecka

Regulamin e-sklepu

Regulamin e-sklepu

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem witryny internetowej i e-sklepu jest firma SIMED P.P.H.  Marek Gołasa z siedzibą: Estrady 130, 01-932 Warszawa,               NIP: 526-015-01-01, REGON 012095534.

2. Regulamin niniejszy określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.simed.pl zwanym dalej “e-sklepem”.

3. Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym ma obowiązek zapoznania się  z poniższym regulaminem postępowania i z jego zasadami. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że Kupujący zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z e-sklepem internetowym “Simed”. Złożenie zamówienia obliguje Klienta do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.

3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem e-sklepu; www.simed.pl, poczty elektronicznej: info@simed.pl  oraz telefonicznie pod numerem  (22)769 70 42.

4.E-sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nie dokonania wpłaty za zamówiony towar w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia.

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez e-sklep. W szczególności e-sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane, np., gdy Klient odmówi podania numeru telefonu lub adresu e-mail.  Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

Realizacja zamówień

1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.  Jeżeli wpłata lub zamówienie za pobraniem wpłynie do godziny                 12.oo – wysyłka realizowana jest w tym samym dniu roboczym.

2. Zamówienie jest dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 1 – 3 dni roboczych;

b) Firmą Kurierską w ciągu 1 – 2 dni roboczych;

3. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską lub Firmę Kurierską.

4. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia,  w wyniku, którego przesyłka nie dotarła do Klienta.

Ceny i płatności

1.Ceny towarów znajdujących się w ofercie e-sklepu wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są cenami brutto.

2.Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia.

3.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy transportu zamówienia                    i formy płatności.

4.Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Reklamacje i Zwroty

1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, Klient ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe (pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki).

2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, uszkodzenia opakowania lub jej zawartości, Klient powinien odmówić przyjęcia paczki z podaniem przyczyn odmowy na liście przewozowym.

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np. nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

4.Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

6. Przed wysłaniem produktu do reklamacji prosimy o kontakt z obsługą naszego sklepu w celu ustalenia szczegółów reklamacji.

7. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres:

Simed P.P.H, ul.Estrady 130, 01-932 Warszawa

Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy towar będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT) oraz “Protokołem zwrotu towaru”, z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

Protokół zwrotu towaru/reklamacje: POBIERZ TUTAJ

9. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt. 8, sklep po otrzymaniu zwracanego towaru lub otrzymaniu potwierdzenia jego odesłania w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności wraz z kosztami przesyłki na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Zwrot należności do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Poufność danych i polityka prywatności

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

2. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich  z bazy danych e-sklepu.

3. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt.

Postanowienia końcowe

1. Zespół e-sklepu dokłada wszelkich starań aby opisy i dane techniczne umieszczonych w e-sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne – wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wszelkie sprawy sporne Strony będą starały się rozwiązać przede wszystkim na drodze polubowne.

3. Złożenie zamówienia w e-Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.

Simed P.P.H.

ul. Estrady 130

01-932 Warszawa

tel. +48 22 769 70 42

tel./fax. +48 22 827 95 12

e-mail: info@simed.pl