Simed – Produkty dla Mamy i Dziecka logo Konto

Polityka Bezpieczeństwa i Prywatności

Polityka prywatności

SIMED P.P.H – Marek Gołasa informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających portal www.simed.pl Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych personalnych ani teleadresowych Użytkowników portalu.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 i 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1-88).

 1. Administratorem portalu internetowego www.simed.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest SIMED P.P.H – Marek Gołasa z siedzibą przy ul. Estardy 130, 01-932 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: info@simed.pl lub telefoniczny 22 7697042.
 1. Dane przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych portalu w tym dane osobowe, adresy pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail, adresy ip, ślady serwerowe, aktywności w obrębie portalu www.simed.pl są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu:

– udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,

– inicjowania kontaktu telefonicznego albo mailowego,

– w celach statystycznych,

– realizacji umów sprzedaży,

– przetwarzania danych w celach podatkowych i rachunkowych,

– przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w tym windykacji należności,

 

 1. SIMED P.P.H – Marek Gołasa  będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich informacje są przetwarzane, lub wymagany z innych uzasadnionych przyczyn przechowywania danych osobowych użytkownika (np. na potrzeby wypełnienia prawnych zobowiązań i obowiązków SIMED P.P.H – Marek Gołasa, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów między SIMED P.P.H – Marek Gołasa a użytkownikiem).

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik, który przekazuje swoje dane osobowe poprzez www.simed.pl za pomocą elektronicznych formularzy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

 

 1. Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Pliki Cookies

Na stronach portalu www.simed.pl używamy plików cookies. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości strony internetowej www.simed.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetowa na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

 

Czym są pliki cookies?

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które portal www.simed.pl zapisuje w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on stronę portalu internetowego. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu www.simed.pl

 

Jakich plików cookies używamy?

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

 

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

 • do uwierzytelniania Użytkownika na stronach wymagających logowania (stronach extranetowych) oraz do zapewnienia sesji Użytkownika,
 • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line,

 

Bezpieczeństwo informacji

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Zarządzanie plikami cookies przez Użytkownika

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:

 • Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,
 • Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika.